logo bouwend nederland Bouwend Nederland:
De vereniging voor Bouw- en Infrabedrijven.
images[4] Erkend leerbedrijf:
Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een MBO opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk. Leerlingen van Bouwopleiding Zeeland (BOZ) worden opgeleid door onze leermeester, die bijgeschoold wordt door Fundeon.
logo vca VCA
VCA staat voor Veilig, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te  verminderen.